ITSpree.pl > Who We Are > Demeter [POIG 8.2]

Demeter [POIG 8.2]

System integrujacy procesy organizacyjno-finansowe realizowany w ramach dofinansowania POIG 8.2

[POLISH VERSION ONLY]

Pod koniec 2012 roku Spolka ITSPree otrzymala dofinansowanie w ramach programu POIG 8.2 na realizacje systemu informatycznego usprawniajacego procesy organizacyjno-finansowe w Spolce. Projekt realizowany bedzie pomiedzy 01.01.2013 a 30.09.2013 (lacznie 9 miesiecy).


Projekt polega na wdrozeniu systemu integrujacego procesy zachodzace na wielu plaszczyznach w ITSPree Sp. z o.o. oraz jej Partnerow. Efektem koncowym wdrozenia projektu bedzie system pozwalajacy na zdecydowane usprawnienie tych procesow zarowno w ITSPree Sp. z o.o. jak i firmach wspolpracujacych (zarowno Klienci jak i Poddostawcy).

System sklada sie z wielu modulow z ktorych kazdy dotyczy innego procesu - moduly te to:
  • ZLECENIA - elektroniczne wystawianie zamowien i ich walidacja za pmoca podpisu elektronicznego, a takze tzw. gielda zlecen, czyli ogloszenie przetargu na stronie www podanego do szerszego kregu partnerow (poddostawcow)
  • T-SHEET - zbieranie danych o godzinach pracy spedzonych nad danym projektem w celu uzyskania informacji na temat wydajnosci poszczegolnych pracownikow oraz rozliczenia koncowego projektu przez ITSpree Sp. z o.o.
  • PROJECT MANAGEMENT - wszystkie zainteresowane strony biorace udzial w projekcie maja mozliwosc sledzenia na biezaco postepu pracy (opcja: WORK-FLOW czyli system komunikatow oparty na jednej platformie w celu monitorowania etapow projektu)
  • KOSZTORYSOWANIE - zintegrowany system dostosowany do uslug wykonywanych przez Partnerow Wnioskodawcy
  • FAKTUROWANIE - elektroniczne wystawianie faktur przez Partnera na podstawie informacji zebranych w modulach T-SHEET oraz KOSZTORYSOWANIE, oraz automatyczne wciaganie faktur do systemu ksiegowo-finansowego ITSpree Sp. z o.o.
  • WINDYKACJA NALEZNOSCI - elektroniczy system sciagania naleznosci oraz porownywarka sald pomiedzy systemami poszczegolnych Partnerow
  • BAZA DANYCH PODDOSTAWCOW - partnerzy zintegruja swoje bazy poddostawcow celem wymiany informacji co do wartosci i rodzaju prac zamawianych u wspolnych podwykonawcow. Celem modulu jest optymalizacja kosztow zakupu w ramach tego samego rodzaju uslug.
Caly system jest zbudowany jako rozwiazanie dostepne z poziomu przegladarki internetowej - wykorzystano m.in. technologie PHP5 oraz MSSQL.

Projekt ma zasieg miedzynarodowy - jest wdrazany w porozumieniu z partnerami zarowno z Polski jaki z Wielkiej Brytanii. Projekt nie bedzie sprzedawany jako rozwiazanie komercyjne - zamiast tego bedzie rozwijany jako rozwiazanie dedykowane dla ITSpree Sp. z o.o. i jej partnerow.

Numer Naboru - III 2012
Zasieg - Miedzynarodowy
Rynek docelowy - Polska i Zagranica

Otrzymana calkowita kwota dofinansowania wynosi 368 000,- w tym:
• ze srodkow UE 85% ww kwoty w wysokosci 312 800,0 PLN
• ze srodkow celowych 15% ww kwoty w wysokosci 55 200,0 PLN

Poznan, dnia 10-01-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENE USLUG PROGRAMISTYCZNO-WDROZENIOWYCH


Dotyczy projektu:

DEMETER – wdrozenie systemu integrujacego procesy organizacyjno-finansowe polegajace na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarzadzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacja, kosztorysowaniem I baza poddostawcow

1. Zamawiajacy


Spolka ITSpree Sp. z o.o. jest spolka informatyczna specjalizujaca sie w realizacji projektow interaktywnych na potrzeby agencji reklamowych oraz dzialan outsourcingu IT na rynek Wielkiej Brytanii. Spolka powstala w 2010 roku w odpowiedzi na dynamike rozwoju rynku IT w Polsce i za granica. ITSpree Sp. z o.o. startuje w konkursie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dzialania 8.2 „Wspieranie wdrazania elektronicznego biznesu typu B2B”. W zwiazku z powyzszym, niniejszy zwracamy sie ze wstepnym zapytaniem dotyczacym ceny za roboczogodzine prac programistycznych i wdrozeniowych, a takze czasochlonnosci wykonania tego typu uslug, biorac pod uwage ponizszy opis wymagan systemu DEMETER.

2. Przedmiot zapytania dotyczacego uslug programistyczno-wdrozeniowych


Projekt DEMETER polega na wdrozeniu systemu integrujacego procesy organizacyjno-finansowe polegajacego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarzadzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacja, kosztorysowaniem i baza poddostawcow

Realizowany projekt DEMETER bedzie polegal na zintegrowaniu systemow informatycznych Zleceniodawcy z systemami Partnerow wspolpracujacych w celu automatyzacji procesow biznesowych. Przedmiotem zapytania jest zakup nastepujacych uslug informatycznych (programistycznych), koordynacyjnych i wdrozeniowych zwiazanych z wyzej wymienionym projektem:

OPIS FUNKCJONALNOSCI POSZCZEGOLNYCH MODULOW SYSTEMU DEMETER:

Ponizej prezentujemy opis funkcjonalny poszczegolnych czesci skladowych systemu DEMETER:

MODUL ZLECENIA - automatyczne wypelnianie formularza zamowien na uslugi i produkty przy uzyciu informacji dostepnych w bazie danych systemu (dane podwykonawcow, wybor z listy dostepnych uslug i produktow z przyporzadkowanymi cenami) oraz za pomoca podpisu elektronicznego. Zaimplementowana funkcja gieldy zlecen wystawionej na stronie www do publicznej informacji oraz dostepnej dla szerszej grupy odbiorcow (podwykonawcow) pozwoli wybrac najkorzystniejsza oferte. Mozliwy wydruk wypelnionego przez strony i podpisanego elektronicznie formularza zlecen wygenerowanego ze zintegrowanego systemu.

MODUL KOSZTORYSOWANIE – utworzenie zbioru danych, z mozliwoscia edycji i wprowadzania zmian przez upowazniona osobe przy uzyciu podpisu elektronicznego. Modul ma na celu sporzadzanie wariantow kosztorysow, z ktorych jeden zostanie wybrany do realizacji. Na podstawie danych z kosztorysu otwierane beda zlecenia. Realizacja tej funkcji ma byc udokumentowana mozliwoscia wydruku podpisanego elektronicznie przez strony formularza kosztorysu zaakceptowanego przez strony dla danego zlecenia.

MODUL T-SHEET – funkcja tego modulu jest zliczanie godzin pracy pracownikow (a takze podwykonawcow) i przyporzadkowywanie ich do konkretnych projektow. Ulatwi to znacznie proces rozliczania czasu pracy, wystawiania faktur, a takze sluzyc bedzie do rozliczania rentownosci projektu. Mozliwosc wydruku tabeli godzin spedzonych nad projektem przez poszczegolnych zaangazowanych pracownikow Zamawiajacego, a takze przez Podwykonawcow, z ktorych uslug korzystal Zamawiajacy w ramach danego projektu.

MODUL PROJECT MANAGEMENT – funkcja jego bedzie biezacy monitoring postepu prac nad danym projektem. Niezbedny do biezacej koordynacji dzialan oraz do terminowego zakonczenia prac zwlaszcza przy projektach duzych, o dlugim czasie realizacji i wysokim stopniu skomplikowania. Mozliwosc wygenerowania raportu z przebiegu prac nad projektem zamowionym przez Klienta.

MODUL FAKTUROWANIE – automatyczne wystawianie faktur (zarowno przez Zamawiajacego jak i jego Partnerow) na podstawie danych zgromadzonych w innych wspolpracujacych ze soba modulach np. T-sheet, Kosztorysowanie, Zlecenia. Modul ma posiadac funkcje automatycznego ksiegowania (wciaganie do systemu finansowo-ksiegowego) automatycznie wystawionych faktur. Nalezy przewidziec funkcje wydruku wypelnionego automatycznie formularza faktury za dotychczas wykonane prace, a takze raporty z wykazem automatycznie zaksiegowanych faktur.

MODUL WINDYKACJA NALEZNOSCI ma posiadac szereg funkcji ulatwiajacych zarzadzanie sciaganiem naleznosci np. generowanie automatycznych raportow niezaplaconych faktur na podstawie danych z systemu ksiegowego, automatyczna regularna wysylka - przypominacz raportu z informacja o zaleglosciach, system komunikatow, baza danych teleadresowych kontrahentow itp. Funkcje te maja usprawnic windykacje naleznosci i zdecydowanie skrocic czas oczekiwania na platnosc. Nalezy przewidziec mozliwosc wygenerowania raportu z lista faktur zaleglych wraz z informacja o liczbie dni zaleglosci i kwocie do zaplacenia, a takze uwzglednic opcje wydruku automatycznych e-maili przypominajacych dluznikom o zaleglosciach.

MODUL BAZA DANYCH PODDOSTAWCOW – zintegrowana z systemem finansowo-ksiegowym Partnerow informujaca o produktach i uslugach (ich liczbie i cenach) kupowanych u innych wspolnych z Zamawiajacym podwykonawcow. Celem tej funkcji jest porownanie zasad i cen zakupow dokonywanych przez firmy Partnerow z tymi Zamawiajacego, wyciagniecie wnioskow i uzycie ich jako argumentu negocjacyjnego w procesie zakupowym aby zyskac na cenie i czasie wykonania uslugi lub produktu. Nalezy zapanowac mozliwosc wydruku listy podwykonawcow z podzialem na rodzaje produktow i uslug.

3. Harmonogram wykonania uslug


Poczatek prac: 01.02.2013

ETAP I – termin do 30.03.2013
- Zakup prac programistycznych modulu T-SHEET
- Zakup prac programistycznych modulu KOSZTORYSOWANIE

ETAP II – termin do 30.06.2013
- Zakup prac programistycznych modulu ZLECENIA
- Zakup prac programistycznych modulu FAKTUROWANIE
- Zakup prac programistycznych modulu WINDYKACJA NALE?NO?CI
ETAP III – termin do 30.09.2013
- Zakup prac programistycznych modulu BAZA DANYCH PODDOSTAWCOW
- Zakup prac programistycznych modulu PROJECT MANAGEMENT

Ww terminy sa terminami ostatecznymi i nie podlegaja zadnym zmianom ani negocjacjom.

4. Technologia informatyczna


Projekt DEMETER ma zostac zrealizowany przy zastosowaniu nastepujacych technologii informatycznych

- PostgreSQL lub MS SQL
- PHP

Integracja dotychczasowego systemu informatycznego Zleceniodawcy z systemami poszczegolnych Partnerow ma zostac osiagnieta przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiazan informatycznych, jakimi sa zaawansowany podpis elektroniczny oraz Elektroniczna Wymiana Informacji w standardzie rownowaznym ze standardem EDI.

5. Zapytanie Zleceniodawcy


W zwiazku z powyzszym opisem systemu DEMETER, firma ITSpree Sp. z o.o. zwraca sie z prosba o:
- wycene wyzej wymienionych prac programistycznych obejmujaca takze wdrozenie calego systemu DEMETER na podstawie specyficznych potrzeb Zleceniodawcy (stawka roboczogodziny)
- okreslenie liczby roboczogodzin niezbednych do wykonania wszelkich prac programistycznych, organizacyjnych i wdrozeniowych dotyczacych ww opisanego systemu DEMETER

Jednoczesnie informujemy, ze podana przez Panstwa cena za roboczogodzine, oraz wycena czasochlonnosci prac nad poszczegolnymi modulami systemu – oraz cena laczna tj. laczna cena na realizacje calego zamowienia beda podstawowym i jedynym kryterium wyboru w naszym przetargu.

W przypadku zainteresowania potencjalna wspolpraca z nami nad projektem opisanym w niniejszym zapytaniu przedwstepnym, prosimy o przeslanie nam przedwstepnej oferty Panstwa firmy w terminie do dnia 30 stycznia 2013 na adres:

ITSpree Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 38, 60-623 Poznan


Check also
Work with us We guarantee cutting-edge technology expertise, top talents, rock-solid deadlines and exceptional customer care from day #1!